ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 02/LE/2021

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 02/LE/2021

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος ασύρματης μεταφοράς εικόνας από την αποικία των ερωδιών στο παραποτάμιο δάσος, στο κέντρο πληροφόρησης, μετεωρολογικού σταθμού και τηλεσκοπίου» προϋπολογισμού δαπάνης 52.700,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑ 082/1).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 02/LE/2021

Download (PDF, 1.39MB)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/LE/2021

Download (PDF, 4.64MB)