ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА

Организацията на езерото Керкини се създаде със закони 2742/99 (Държавен Вестник 207A/7-10-1999) и 3044/02 (Държавен Вестник 197A/27-08-2002) с цел да администрира и управлява региона на влажната зона на Керкини. Организацията има административен съвет с 11 члена, определен от министерството на околната среда. Съветът се състои от представители на различни министерства, префектура и общини на Серес, производителни и екологични организации. Тя се финансира основно от министерството на околната среда чрез оперативната програмата “Околна среда”.