διευκρινηση για τον διαγωνισμο 01/le/2021

διευκρινηση για τον διαγωνισμο 01/le/2021

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΕΕΕΣ που αναρτήθηκε στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ (στη μορφή .xml) στις 07/10/2021, εκ παραδρομής δεν είχε ενεργοποιηθεί ο όρος «Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας». Αφού ενεργοποιήθηκε ο συγκεκριμένος όρος ανέβηκε εκ νέου στο σύστημα.

Download (PDF, 128KB)

Download (PDF, 56KB)