Προσκληση εκδηλωσησ ενδιαφεροντοσ (667/31.08.2021)

Προσκληση εκδηλωσησ ενδιαφεροντοσ (667/31.08.2021)

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης, προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Έκδοση έντυπου υλικού ενημέρωσης/πληροφόρησης επισκεπτών προϋπολογισμού 20.410,40€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας υπηρεσίας είναι το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2014-2020», ΜΕΤΡΟ 19 : ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (Τ.Α.Π.Το.Κ. – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)  CLLD / LEADER, Υποδράση 19.2.4.5 (Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκ/ση και αναβ/ση των χωριών) με συγχρηματοδότηση από το ΕΓΤΑΑ και συγκεκριμένα από την ΣΑ082/1 (κ.α. 2017ΣΕ08210000).

Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος(667/31.08.2021)

Download (PDF, 490KB)

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Download (PDF, 127KB)