ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών, απαγορεύεται η επαγγελματική και ερασιτεχνική αλιεία ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών, με κάθε μέσο και εργαλείο, προς προστασία της αναπαραγωγής τους στη λίμνη Κερκίνη, στους λιμναίους σχηματισμούς και στα γειτονικά ρέοντα ύδατα (ποτάμια, χείμαρροι, κλπ). Η απαγόρευση ισχύει από 1-4-2021 έως 20-5-2021. Οι ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών είναι υπεύθυνοι για την απομάκρυνση των σκαφών από τη λίμνη και συγκέντρωση αυτών στις εξής θέσεις:

1. “Νούφαρα” Δ.Δ. Λιβαδιάς

2. Λιμάνι Δ.Δ. Κερκίνης

3. Εκβολές χειμάρρου Κερκινίτη Δ.Δ. Κερκίνης

4. Λιμάνι Δ.Δ. Λιθοτόπου

5. “Υδροληψία Υ2” Δ.Δ. Χρυσοχωράφων

6. “Τρίγωνο” Δ.Δ. Μεγαλοχωρίου