Έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης& Προστασίας Δασών & Αγροπερ/ντος, σχετικά με τη διοργάνωση μαζικών δραστηριοτήτων σε δασικές προστατευόμενες και μη περιοχές

Έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης& Προστασίας Δασών & Αγροπερ/ντος, σχετικά με τη διοργάνωση μαζικών δραστηριοτήτων σε δασικές προστατευόμενες και μη περιοχές

Έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Αγροπερ/ντος, σχετικά με τη διοργάνωση μαζικών δραστηριοτήτων σε δασικές προστατευόμενες και μη περιοχές
ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 26/07/2017

Download (PDF, 111KB)