Ολοκλήρωση 2ου εκπαιδευτικού – επιμορφωτικού σεμιναρίου κατάρτισης προσωπικού των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης

Ολοκλήρωση 2ου εκπαιδευτικού – επιμορφωτικού σεμιναρίου κατάρτισης προσωπικού των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης

Ολοκλήρωση 2ου εκπαιδευτικού – επιμορφωτικού σεμιναρίου κατάρτισης προσωπικού  των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης

Download (PDF, 208KB)