Διανομή βιβλίων (Δεκέμβρης 2012)

Διανομή βιβλίων (Δεκέμβρης 2012)

no images were found


Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης στα πλαίσια του έργου «Διαχείριση και Λειτουργία Προστατευόμενης Περιοχής Λίμνης Κερκίνης», το οποίο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας- Θράκης 2007-2013, στον άξονα προτεραιότητας: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το ΕΤΠΑ και κατά 20% από εθνικούς πόρους έχει προχωρήσει στην έκδοση ενημερωτικού υλικού σε σχέση με την προστατευόμενη περιοχή μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα βιβλία: «Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης- Οδηγός για τον επισκέπτη και τον ερευνητή» και «Τα πουλιά του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης- Οδηγός αναγνώρισης των κοινών ειδών» καθώς και 10 αφίσες με θεματολογία από το Εθνικό Πάρκο.
Ο πρώτος οδηγός παρέχει πληροφορίες για το Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης σχετικές με την ιστορία της περιοχής, τον πολλαπλό ρόλο που διαδραματίζει ο υγρότοπος καθώς επίσης και τη πλούσια βιοποικιλότητα που φιλοξενεί το πάρκο.  Ο οδηγός για τα πουλιά περιλαμβάνει κοινά είδη πουλιών (συνολικά 132), τα οποία απαντώνται συχνότερα όχι μόνο στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές. Περιέχει εικονογράφηση του κάθε είδους και περιγραφή των κύριων διαγνωστικών χαρακτηριστικών τους.
Σκοπός των παραπάνω εκδόσεων μεταξύ άλλων είναι και η συμβολή στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα σχετικά με την προστασία του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης και κατ’ επέκταση  του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος.
Στα πλαίσια, λοιπόν, της ευαισθητοποίησης και της ενημέρωσης ο Φορέας Διαχείρισης διένειμε στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς όλων των σχολικών μονάδων (σύνολο 68) της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Σερρών τα δύο προαναφερθέντα βιβλία. Ο συνολικός μαθητών και εκπαιδευτικών ανήρθε στους 12.205. Ταυτόχρονα με τη διανομή πραγματοποιήθηκαν και 10 παρουσιάσεις για το Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης συνοδευόμενες από πλούσιο φωτογραφικό υλικό.
Με την έναρξη του νέου έτους προγραμματίζεται η διανομή των συγκεκριμένων βιβλίων και σε όλους τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού.