Δακτυλίωση Πελεκάνων (18 Ιουνίου 2012)

Δακτυλίωση Πελεκάνων (18 Ιουνίου 2012)

no images were found


Για 10 συναπτά έτη οι αργυροπελεκάνοι (Pelecanus crispus) αναπαράγονται στην Κερκίνη, σε τεχνητές εξέδρες που δημιουργήθηκαν γι’ αυτό το σκοπό από τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης.
Ο αργυροπελεκάνος, είναι παγκόσμια απειλούμενο είδος και η σημασία της αποικίας για τη διατήρησή του είναι τεράστια, καθώς η αποικία της Κερκίνης ήταν η πρώτη νέα αποικία για το είδος σε μια νέα περιοχή, τα τελευταία 150 έτη. Στην Ελλάδα μέχρι το έτος 2003, οι αργυροπελεκάνοι αναπαράγονταν μόνο στη λίμνη Μικρή Πρέσπα και στον Αμβρακικό κόλπο.
Περισσότεροι από 60 νεοσσοί γεννήθηκαν φέτος στις εξέδρες της Κερκίνης, από τους οποίους 25 δακτυλιώθηκαν με ειδικά πλαστικά δαχτυλίδια, με σκοπό την παρακολούθηση των μετακινήσεων των πουλιών και της αναπαραγωγικής τους δυναμικής, στα πλαίσια ενός ευρύτερου προγράμματος παρακολούθησης που υλοποιείται από το 1985.
Για πρώτη φορά φέτος και σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Ege της Σμύρνης, έγινε συλλογή φτερών από τους 25 πελεκάνους που δακτυλιώθηκαν, με σκοπό να γίνει ανάλυση DNA. Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιείται σε όλες σχεδόν τις αποικίες του είδους στις διάφορες χώρες που αναπαράγεται ο αργυροπελεκάνος, με σκοπό τη διερεύνηση τυχόν γενετικών συσχετισμών μεταξύ των διαφορετικών πληθυσμών του είδους.
Στη φετινή δακτυλίωση, εκτός από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης, συμμετείχαν τρεις εθελόντριες από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και ο «Οικοπεριηγητής» με  παραχώρηση μιας βάρκας (όπως γίνεται κάθε χρόνο), έτσι ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία.