Προκήρυξη ΕΠΠΕΡ για υποέργο 8 Πλωτό σκάφος. ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 03/10/2008 ΛΗΞΗ: 21/10/2008