Προκήρυξη ΕΠΠΕΡ για υποέργο 12 Λογισμικό GIS. ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 03/10/2008 ΛΗΞΗ: 21/10/2008