Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης (Ν.Π.Ι.Δ.) ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί: με φορέα ανάλογης εμπειρίας, για την ολοκλήρωση του μελετητικού έργου της κατασκευής παρατηρητηρίου και ξύλινων διαδρόμων στο Μανδράκι Σιντικής. ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 22/11/2011 ΛΗΞΗ: 30/11/2011

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης (Ν.Π.Ι.Δ.) ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί: με φορέα ανάλογης εμπειρίας, για την ολοκλήρωση του μελετητικού έργου της κατασκευής παρατηρητηρίου και ξύλινων διαδρόμων στο Μανδράκι Σιντικής. ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 22/11/2011 ΛΗΞΗ: 30/11/2011

Download (PDF, 160KB)