Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση με κριτήριo κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 12 ΚΙΟΣΚΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 200 Τ.Μ.», συνολικού προϋπολογισμού 2.460,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και Φ.Π.Α. (23%). ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 07/08/2012 ΛΗΞΗ: 13/08/2012

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση με κριτήριo κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 12 ΚΙΟΣΚΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 200 Τ.Μ.», συνολικού προϋπολογισμού 2.460,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και Φ.Π.Α. (23%). ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 07/08/2012 ΛΗΞΗ: 13/08/2012

Download (PDF, 2.52MB)