Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης (Ν.Π.Ι.Δ.) ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί: με φορέα ανάλογης εμπειρίας για την ολοκλήρωση του έργου της κατασκευής της μελέτης: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 23/11/2011 ΛΗΞΗ: 01/12/2011

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης (Ν.Π.Ι.Δ.) ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί: με φορέα ανάλογης εμπειρίας για την ολοκλήρωση του έργου της κατασκευής της μελέτης: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 23/11/2011 ΛΗΞΗ: 01/12/2011

Download (PDF, 153KB)