Διακήρυξη Φ.Δ.Λ. Κερκίνης: Διεθνής Προμήθεια Τηλεσκοπίων, Κιαλιών και Φωτογραφικού Εξοπλισμού, Προμήθεια Οχημάτων 4×4. ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 08/10/2010 ΛΗΞΗ: 22/11/2010

Διακήρυξη Φ.Δ.Λ. Κερκίνης: Διεθνής Προμήθεια Τηλεσκοπίων, Κιαλιών και Φωτογραφικού Εξοπλισμού, Προμήθεια Οχημάτων 4×4. ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 08/10/2010 ΛΗΞΗ: 22/11/2010

Download (PDF, 818KB)Περίληψη Φ.Δ.Λ. Κερκίνης:
Διεθνής Προμήθεια Τηλεσκοπίων, Κιαλιών και Φωτογραφικού Εξοπλισμού, Προμήθεια Οχημάτων 4×4

Download (PDF, 155KB)