Διακήρυξη ΦΔΛ Κερκίνης ΕΠΠΕΡ Για Υπηρεσίες ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 08/07/2009 ΛΗΞΗ: 31/08/2009

Διακήρυξη ΦΔΛ Κερκίνης ΕΠΠΕΡ Για Υπηρεσίες ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 08/07/2009 ΛΗΞΗ: 31/08/2009

1.Υπηρεσίες δράσεων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης
2.Υπηρεσίες έρευνας εντομοπανίδας και μικρών θηλαστικών της περιοχής του υγροτόπου

Download (PDF, 515KB)