Διακήρυξη ΦΔΛ Κερκίνης ΕΠΠΕΡ για το έργο. ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 23/05/2009 ΛΗΞΗ: 06/07/2009

Διακήρυξη ΦΔΛ Κερκίνης ΕΠΠΕΡ για το έργο. ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 23/05/2009 ΛΗΞΗ: 06/07/2009

Προμήθεια Εξοπλισμού για την Υλοποίηση των Δράσεων, Προμήθεια Οχημάτων 4×4 και
Τετράτροχης Μοτοσικλέτας (ΑTV), Προμήθεια Τηλεσκοπίων, Κιαλιών και Φωτογραφικού Εξοπλισμού
και Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Λογισμικού

Download (PDF, 1.25MB)