Διακήρυξη ΦΔΛ Κερκίνης ΕΠΠΕΡ για προμήθειες επίπλων, ποδηλάτων, εργαλείων κτλ σε τμήματα. ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 08/10/2008 ΛΗΞΗ: 14/10/2008

Διακήρυξη ΦΔΛ Κερκίνης ΕΠΠΕΡ για προμήθειες επίπλων, ποδηλάτων, εργαλείων κτλ σε τμήματα. ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 08/10/2008 ΛΗΞΗ: 14/10/2008

Τεχνικές προδιαγραφές για Έπιπλα

Download (PDF, 122KB)


Τεχνικές προδιαγραφές για Ποδήλατα

Download (PDF, 118KB)Τεχνικές προδιαγραφές για Εργαλεία

Download (PDF, 162KB)Τεχνικές προδιαγραφές για Ασυρμάτους

Download (PDF, 202KB)