Διακήρυξη ΦΔΛ Κερκίνης ΕΠΠΕΡ για προμήθειες ορθοφωτοχαρτών και δορυφορικών εικόνων. ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 09/07/2009 ΛΗΞΗ:26/06/2009

Διακήρυξη ΦΔΛ Κερκίνης ΕΠΠΕΡ για προμήθειες ορθοφωτοχαρτών και δορυφορικών εικόνων. ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 09/07/2009 ΛΗΞΗ:26/06/2009

Τεχνικές προδιαγραφές για Ορθοφωτοχάρτες

Download (PDF, 93KB)


Τεχνικές προδιαγραφές για Δορυφορικές Εικόνες

Download (PDF, 98KB)