Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού Φ.Δ.Λ. Κερκίνης: 1.Υπηρεσίες Λογιστή 2. Υπηρεσίες Ορκωτού Λογιστή 3. Υπηρεσίες Καθαριότητας. ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 03/05/2011 ΛΗΞΗ: 08/06/2011

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού Φ.Δ.Λ. Κερκίνης: 1.Υπηρεσίες Λογιστή 2. Υπηρεσίες Ορκωτού Λογιστή 3. Υπηρεσίες Καθαριότητας. ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 03/05/2011 ΛΗΞΗ: 08/06/2011

Download (PDF, Unknown)


Περίληψη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού Φ.Δ.Λ. Κερκίνης:
1.Υπηρεσίες Λογιστή 2. Υπηρεσίες Ορκωτού Λογιστή 3. Υπηρεσίες Καθαριότητας

Download (PDF, Unknown)