Ανακοίνωση μετάθεσης της ημερομηνίας της διακήρυξης υπηρεσίες δράσεων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης, υπηρεσίες έρευνας εντομοπανίδας και μικρών θηλαστικών της περιοχής του υγροτόπου. ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 31/07/2009

Ανακοίνωση μετάθεσης της ημερομηνίας της διακήρυξης υπηρεσίες δράσεων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης, υπηρεσίες έρευνας εντομοπανίδας και μικρών θηλαστικών της περιοχής του υγροτόπου. ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 31/07/2009

Download (PDF, 64KB)