Διακήρυξη ΦΔΛ Κερκίνης ΕΠΠΕΡ για προμήθειες βιβλίων ΑΝΑΡΤΗΣΗ:21/08/2009 ΛΗΞΗ:31/08/2009