Προσωπικό

Το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης αποτελείται από 12 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων. Προσλήφθηκαν όλοι με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το ΑΣΕΠ (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994), τον Μάιο του 2008.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΘΕΣΗ

Ναζηρίδης Θεόδωρος

Δρ Δασολόγος

Γενικός Συντονιστής

Δαβής Μιχάλης

Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος

Επιστημονικό Προσωπικό

Κατσέλας Νικόλαος

MSc, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος

Επιστημονικό Προσωπικό

Γκένιου Ελένη

Οικονομολόγος

Διοικητικό Προσωπικό

Καρατζίκου Λαμπρινή

Διοίκησης και Οικονομίας

Διοικητικό Προσωπικό

Ιντζίδου Χρυσάνθη

Περιβαλλοντολόγος

Επιστημονικό Προσωπικό

Δημάκη Αγγελική

MSc, Περιβαλλοντολόγος

Επιστημονικό Προσωπικό

Τσολακίδης Ιωάννης

MSc, Αγρονόμος  Τοπογράφος Μηχανικός

Επιστημονικό Προσωπικό

Ηλιάδης Αντώνιος

Δ. Εκπαίδευσης

Φύλακας

Παπαδόπουλος Κων/νος

Δ. Εκπαίδευσης

Φύλακας

Μούντζελος Σωτήριος

Δ. Εκπαίδευσης

Φύλακας

Χατζηγιαννίδης Παναγιώτης

Υπ. Εκπαίδευσης

Φύλακας