Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Η επιστημονικά τεκμηριωμένη περιβαλλοντική ενημέρωση των διαφόρων κοινωνικών ομάδων και κατά συνέπεια η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους του Φορέα Διαχείρισης.

Στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής που σκοπό έχει την ενίσχυση των συμμετοχικών διαδικασιών και την ευαισθητοποίηση του τοπικού και όχι μόνο πληθυσμού, ο Φορέας Διαχείρισης πραγματοποιεί διάφορες δράσεις ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης.  Η στόχευση των δράσεων είναι σε τοπικό επίπεδο με ενημερώσεις σε σχολεία, με εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και παρεμβάσεων προστασίας σε εθνικό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο  με συμμετοχή σε εκθέσεις.

  • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Στη δράση αυτή περιλαμβάνεται η  ενημέρωση των μαθητών των δημοτικών σχολείων των δήμων του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης, των δήμων που γειτονεύουν με το Πάρκο και των σχολείων της πόλης των Σερρών. Οι μαθητές ενημερώνονται για  τις αξίες των υγροτόπων γενικότερα αλλά και για τη σπουδαιότητα του υγροτόπου της λίμνης Κερκίνης ειδικότερα. Η παρουσίαση συνοδεύεται από πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Στη διαδικασία συμμετέχουν οι μαθητές με ερωτήσεις και παρατηρήσεις, γεγονός που δηλώνει και το ενδιαφέρον τους. Σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια ενημέρωσης και  ευαισθητοποίησης των μαθητών αποτέλεσε και το εκπαιδευτικό υλικό που διαθέτει ο Φορέας και το οποίο μοιράστηκε σε όλα τα σχολεία. Το πακέτο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Γνωριμία με τη φύση της προστατευόμενης περιοχής λίμνης Κερκίνης» δημιουργήθηκε από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης και έχει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. Απευθύνεται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (πέμπτης κι έκτης τάξης δημοτικού) και σε μαθητές της δευτεροβάθμιας (γυμνάσιο). Το κάθε πακέτο περιλαμβάνει μία ενημερωτική παρουσίαση για την προστατευόμενη περιοχή σε μορφή Power Point, ένα βοηθητικό οδηγό για τον εκπαιδευτικό και μία σειρά από φύλλα δραστηριοτήτων.  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε δραστηριότητες πεδίου που δίνουν ευχαρίστηση στους μαθητές από την περιήγηση στην περιοχή. Βασικός σκοπός είναι οι μαθητές να γνωρίσουν καλύτερα και να αγαπήσουν τη λίμνη και την ευρύτερη περιοχή.

  • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΧΟΥ

Πέραν της ομάδας στόχου «Μαθητές σε σχολεία», ο Φορέας Διαχείρισης έχει ως αποστολή του την ενημέρωση και του τοπικού πληθυσμού, κυρίως των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο Εθνικό Πάρκο και ασχολούνται με οικοτουριστικές δραστηριότητες.

Γι’ αυτό το λόγο ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης, διοργανώνει σεμινάρια  επιμόρφωσης με θέμα την ενημέρωση των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του οικοτουρισμού (κυρίως στην ενημέρωση επισκεπτών) στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης.

  • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Το Κέντρο Πληροφόρησης Υγροτόπου Κερκίνης λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1998 για την ενημέρωση των επισκεπτών. Γίνονται ενημερώσεις για το Εθνικό Πάρκο στον εκθεσιακό χώρο του Κέντρου αλλά και στην αίθουσα προβολών με προβολή διαφανειών καθώς επίσης και ξενάγηση στο πεδίο για παρατήρηση των πουλιών με τηλεσκόπια.