ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/ΚΜ/2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/ΚΜ/2021

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος ασύρματης μεταφοράς εικόνας από την αποικία των ερωδιών στο παραποτάμιο δάσος καθώς επίσης και από μία φωλιά  πελαργών, στο Κέντρο Πληροφόρησης» και για την «Προμήθεια και τοποθέτηση μετεωρολογικού σταθμού και σταθμημέτρου στη Λίμνη Δοϊράνη», προϋπολογισμού δαπάνης 104.036,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης -ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 01/ΚΜ/2021

Download (PDF, 716KB)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/ΚΜ/2021

Download (PDF, 4.11MB)