Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια με τίτλο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΛΥΚΩΝ-ΣΚΥΛΩΝ ΣΤΟ Ε.Π ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 7.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και Φ.Π.Α. (23%). ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 26/09/2013 ΛΗΞΗ: 03/10/2013

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια με τίτλο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΛΥΚΩΝ-ΣΚΥΛΩΝ ΣΤΟ Ε.Π ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 7.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και Φ.Π.Α. (23%). ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 26/09/2013 ΛΗΞΗ: 03/10/2013

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια με τίτλο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ,  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΛΥΚΩΝ-ΣΚΥΛΩΝ ΣΤΟ Ε.Π ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 7.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και Φ.Π.Α. (23%).
ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 26/09/2013
ΛΗΞΗ: 03/10/2013
 

Download (PDF, 167KB)