Κατασκευή Και Τοποθέτηση Παρατηρητηρίων Σε Πέντε (5) Θέσεις Στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης