BългарскиEnglishΕλληνικάOur ChannelFollow Us

Περιβαλλοντική Νομοθεσία

 

 • Ν. 1650/86 (ΦΕΚ – 160 Α’) : Για την προστασία του περιβάλλοντος1993. Εκδίδονται οι πρώτες Κ.Υ.Α. για την προστασία ορισμένων περιοχών
 • ΚΥΑ 66272/93 (ΦΕΚ Β’ 493/7-7-1993): Μέτρα για την προστασία του υγροβιοτόπου της τεχνητής λίμνης Κερκίνης και της ευρύτερης περιοχής της
 • ΚΥΑ 66231/2051/96 (ΦΕΚ 259/19-4-1996): Παράταση ισχύος της υπ’ αριθ. 66272/93 (Β’ 493) κοινής απόφασης του Υπουργού Γεωργίας και των Υφυπουργών Περιβάλλοντος  Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας «Μέτρα για την προστασία του υγροβιοτόπου της τεχνητής λίμνης Κερκίνης και της ευρύτερης περιοχής του»
 • Κ.Υ.Α. 42699 «Χαρακτηρισμός του υγροτόπου Λίμνης Κερκίνης και της ευρύτερης περιοχής του ως Εθνικού Πάρκου και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης» (ΦΕΚ Α.Α.Π. 98/8-11-2006).
  • ΚΥΑ 414/ 985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-1985): Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ 366599/16-12-96 (ΦΕΚ 1188/Β/31-12-1990) και 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68/Β/4-2-1998)
  • Απόφαση 4214/8-5-2001 της Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας, Δ/νση Δασών Περιφέρειας: Ίδρυση μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής Λίμνης Κερκίνης Δήμων Κερκίνης-Ηράκλειας-Πετριτσίου-Σιδηροκάστρου Ν.Σερρών
  • N.Δ. 191/74 (ΦΕΚ 350/Α/29-11-74) “Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συμφωνίας Ραμσάρ περί προστασίας των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων”.
  • Ν. 1335/83 “Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης για τη διατήρηση της

άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης”.

 • ΚΥΑ 414985/1985 (ΦΕΚ 757Β/18-12-1985 “Μέτρα διαχείρισης της άγριας

πτηνοπανίδας σε συμμόρφωση με την οδηγία 79/409/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 81/854/ΕΟΚ” όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 294283/98 (ΦΕΚ 68/Β/98).

 • N. 1751/88 (ΦΕΚ 26/Α/9-2-88) “Περί κυρώσεως πρωτοκόλλου τροποποιητικού της

Σύμβασης Ραμσάρ 1971 περί προστασίας των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων ιδίως ως υγροβιοτόπων”.

 • N. 1950/91 (ΦΕΚ 84/Α/31-5-91) “Κυρώσεως των τροποποιήσεων της Σύμβασης

Ραμσάρ 1971 περί προστασίας των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων ιδίως ως

υγροβιοτόπων”.

 • Ν. 2055/92 (ΦΕΚ 105/Α) “Σύμβαση CITES. Κύρωση σύμβασης διεθνούς εμπορίας

ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που κινδυνεύουν να εξαφανισθούν με τα

Παραρτήματα Ι και ΙΙ αυτής”.

 • Ν. 2204/94 (ΦΕΚ 59/Α/15-4-94) “Κύρωση Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα”.
 • ΚΥΑ 33318/3082/1998 “Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση των

φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας” (ΦΕΚ 1289 Β’) καθώς και η τροποποίηση αυτής ΚΥΑ ΗΠ 14849/853/Ε103/2008 (ΦΕΚ 645/Β/11-4-2008). Με την ΚΥΑ 33318/3082/1998 ενσωματώθηκε η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» στο ελληνικό δίκαιο.

 • Ν. 2719/99 (ΦΕΚ 106/Α) “Σύμβαση Βόννης. Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τη

διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας”.

 • Ν. 3010/2001 (ΦΕΚ 91Α/02) Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και

άλλες διατάξεις.

 • ΚΥΑ. 48392/2002: Συμπλήρωση καταλόγου με τις ευαίσθητες περιοχές από τη

διάθεση αστικών λυμάτων. Αφορά στην εφαρμογή του άρθρου 5 της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ.

 • Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/9-12-2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων –

Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000».

 • ΠΔ 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/8-3-2007) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την

ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ».

 • ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ B 383/28.3.06) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την

διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 59

91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 19396/1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων»(Β’ 604).

 • Ø ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017 (ΦΕΚ1225Β΄/5-9-2006). Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ (Εκτίμηση επιπτώσεων από σχέδια και προγράμματα).
 • Ν.Δ. 420/1970 (Α’27): «Αλιευτικός κώδικας».
 • Ν. 998 /1979 (ΦΕΚ 289/Α): περί «της προστασίας των δασών και των δασικών εν

γένει εκτάσεων της χώρας». Σκοπός του νόμου είναι ο καθορισμός των συγκεκριμένων μέτρων προστασίας για την διατήρηση, την ανάπτυξη και τη βελτίωση των δασών και των δασικών εκτάσεων γενικά. Τα μέτρα διαχείρισης που προβλέπει ο εν λόγω νόμος αφορούν, τη χαρτογράφηση των δασών, τη σύνταξη δασικού κτηματολογίου, τους δασικούς δρόμους και τα δασοτεχνικά έργα, την ανανέωση και βελτίωση των δασών, την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, τις δασώσεις και αναδασώσεις κ.λ.π. Στα μέτρα προστασίας που προτείνονται με το νόμο αυτό διευκρινίζεται ότι τα δάση και οι δασικές εκτάσεις συνιστούν εθνικό κεφάλαιο, η προστασία του οποίου αποτελεί υποχρέωση του κράτους και των πολιτών. Καμιά δραστηριότητα που παραβιάζει την παραπάνω υποχρέωση δεν ασκείται, παρά μόνο εάν εμπίπτει στις εξαιρέσεις που ορίζει ο νόμος. Οι εξαιρέσεις αυτές πραγματοποιούνται με προϋποθέσεις και για εξαιρετικούς λόγους και αφορούν: στην εκχέρσωση δημόσιων δασών και δασικών εκτάσεων για αγροτικές χρήσεις, στη διάνοιξη οδών, στην οικιστική επέκταση, στις τουριστικές εγκαταστάσεις, στη βιομηχανία, στην εξορυκτική δραστηριότητα, στα δημόσια έργα, κ.α (άρθρα 45-61). Οι παραβάτες των διατάξεων του νόμου τιμωρούνται με φυλάκιση ή χρηματική ποινή.

 • Π.Δ. 658/1981 “Για την προστασία της ιχθυοπανίδας των λιμνών και των ποταμών”.
 • Π.Δ. 67/1981 (ΦΕΚ 23,43/Α): «Προστασία της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας

πανίδας και τον καθορισμό διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου της έρευνας αυτών». Με το διάταγμα αυτό κηρύσσονται προστατευόμενα 775 είδη αυτοφυούς χλωρίδας και 225 είδη άγριας πανίδας (εκτός από πουλιά), τα οποία αναγράφονται με την επιστημονική τους ονομασία σε συνοδευτικά παραρτήματα.

 • Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986): «Περί της προστασίας του περιβάλλοντος».

Αποτελεί το νόμο πλαίσιο και για τα ζητήματα προστασίας – διατήρησης της φύσης.

Περιλαμβάνει τις διαδικασίες και τα μέσα θεσμοθέτησης, την κατηγοριοποίηση των

προστατευόμενων περιοχών, καθώς και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τη

θεσμοθέτηση και διαχείρισή τους.

 • Ν. 1734/87 (ΦΕΚ 189/Α/1987): “Βοσκότοποι και ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με

κτηνοτροφική αποκατάσταση και με άλλες παραχωρήσεις καθώς και θεμάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις”.

 • Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α): “Σύσταση Οργανισμού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία

Οργανισμός πιστοποίησης λογαριασμών. Άρθρο 57: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν.Δ. 86/69 “Δασικώς Κώδιξ” (ΦΕΚ 7/Α) “.

 • Ν. 2742/99 (ΦΕΚ 207Α/99): «Χωροταξικό σχεδιασμό και αειφόρο ανάπτυξη και άλλες

διατάξεις». Ειδικότερα, στα άρθρα 15 – 16 του Κεφαλαίου Ε΄ προσδιορίζονται οι φορείς που μπορούν να αναλάβουν τη διαχείριση μιας προστατευόμενης περιοχής και περιγράφονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις τους, καθώς και οι πόροι που μπορούν αυτοί να εκμεταλλευθούν. Η διαχείριση ασκείται με βάση τον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας και το Σχέδιο Διαχείρισης, τα οποία εγκρίνονται με ΚΥΑ των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών (άρθρο 16). Επίσης, κάθε νέος χαρακτηρισμός Εθνικών Δρυμών, Αισθητικών Δασών και Διατηρητέων Μνημείων της Φύσης καθώς και κάθε τροποποίηση ορίων και

καθορισμός αναγκαίων όρων και περιορισμών προστασίας αυτών υπάγεται στο άρθρο 21 του Ν. 1650/1986, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 16 του Ν.2742/1999.

 • Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001): που αφορά «τον αιγιαλό, την παραλία και άλλες

διατάξεις». Στις διατάξεις του νόμου αυτού διευκρινίζονται οι προδιαγραφές και τα

διαγράμματα και η διαδικασία καθορισμού των οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού, καθώς και η επιτροπή που είναι αρμόδια για τον καθορισμό αυτό.

 • Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α΄ 153/28-6-2002): Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν

γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Συμβάλλει στη διαφύλαξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Με την εφαρμογή του επιτυγχάνεται πλέον της προστασίας των αρχαιοτήτων και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

 • ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5-8-2002): Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών

έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κ.λ.π.

 • ΚΥΑ 25535/3281/2002 (ΦΕΚ 1463/Β/20-11-2002): Έγκριση περιβαλλοντικών όρων

από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας των έργων και των δραστηριοτήτων που

κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α’ κατηγορίας σύμφωνα με την υπ’αριθμ

15393/2002 ΚΥΑ κ.λ.π.

 • Ν. 3208/24.12.2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003): «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων,

κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». Έχει τεθεί εν μέρει σε ισχύ (κάποια άρθρα του είναι σε αναστολή).

 • ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332Β/20-3-2003): Διαδικασία περιβαλλοντικής

αδειοδότησης-έγκρισης περιβαλλοντικών όρων

 • ΚΥΑ 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391Β/29-9-2003): Διαδικασία ενημέρωσης και

συμμετοχής του κοινού

 • ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ B 1909/22.12.2003) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση

Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης»

 • ΚΥΑ 47630/2005 (ΦΕΚ 1688/Β/1-12-2005): «Διάρθρωση της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας»
 • N. 3536/2007 (ΦΕΚ A 42/23.02.2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής

πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωση» Άρθρο 30: Στερεά απόβλητα