Климатични условия

Климатични условия

Климатът в района е полусух средиземноморски със студени зими. Средната годишна температура е 15°C. Най-топлият месец е юли (средна месечна температура 26,1°C), а най-студеният е януари (средна месечна температура 3,8°C). Средната годишна максимална температура е 20,2°C, а средната минимална температура е 9,0°C. Абсолютната минимална и абсолютната максимална годишна температура е респективно –17,6°C (януари) и 42,8°C (юли). Средните годишни суми на валежите за периода 1971-1992 г. са 444,6 мм, а дъждовните дни през годината са 87. Най-сухият месец е септември със средна сума на валежите 21,0 мм, а най-дъждовният месец е ноември със средна сума на валежите 51,9 мм. Снеговалежите в района се наблюдават от ноември до март, а средният брой дни на снеговалеж е 4. Градушките в района са рядко срещано явление, докато средният годишен брой дни със замръзване е 25. Относителната влажност на въздуха е 64,7 %.
Районът не се намира под влиянието на силни северни ветрове, защото е защитен от планината Беласица. Преобладаващите ветрове са южните, с честота 8,8%, а на второ място са западните и източните с честота респективно 7,4% и 7,4%. Като цяло в района не се наблюдават силни ветрове с интензитет над 8 по скалата на Бофорт, а процентът на безветрие е 53,3%.