УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Административеният съвет на организацията на езерото Керкини е най- високия орган на манипулиране и вземане на решение. Членовете на административен съвет се определят от министерството на околната среда

Президент на съвет : Хаджиатанасиу Артемиос

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ

РЕДОВЕН

ЗАМЕСТНИК

Хаджиатанасиу Артемиос

Калаиджис Христос

Специални  учени

Верверис Харалабос

Плесас Спирос

Министерство на околната среда, Eнергетиката

и Климатичните промени

Хожудис Симос

Маринос  Дионисиос

Министерство на земеделие

Паткос  Василис

Пасхалиду Иоанна

Министерство на развитие

Партенопулос Констадинос

Маврудис  Димитрис

Генералния Секретариат на Македония -Траки

Сискос Василис

Карапанагиотидис Христодулос

Децентрализирана Администрация на Централна Македония

Сфелиниотис Никос

Савиду  Иордана

Периферия на Централна Македония

Кукос Манос

Сидиропулос  Никос

Съюз за закрилата и изтъкването на езерото Керкини

Иоакимидис Тасос

Анесиадис Антониос

Земеделски коопериране

Целебис Василис

Бабис Георгиос

Риболовен коопериране

Дималексис Тасос

Емануилиду Екатерини

Екологични организация