BългарскиEnglishΕλληνικάOur ChannelFollow Us

Archive for Μαρτίου 2013

Στρυμόνια Γη - Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουαρίου 2013 Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης

Για να μεταβείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο Ακολουθήστε το link στην εικόνα κάτω.

kerkini2

Ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (6 Δεκεμβρίου 2012)

Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής ενημέρωσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης του πληθυσμού ο Φορέας Διαχείρισης διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Προστατευόμενες Περιοχές». Η ημερίδα, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2012 στο  ξενοδοχείο ΕΡΩΔΙΟΣ στον Λιθότοπο Σερρώ, είχε ως ομάδα- στόχο τους εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Η θεματολογία της ημερίδας κινήθηκε γύρω από την παραδοχή ότι  η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός κώδικα συμπεριφοράς για κάθε ατόμο ξεχωριστά γύρω από τα προβλήματα που αφορούν την ποιότητα του περιβάλλοντος. Παρουσιάστηκε υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εστιασμένο σε προστατευόμενες περιοχές (Αξιός, Κερκίνη), καθώς επίσης δομές και υποδομές για περιβαλλοντική εκπαίδευση (τα Κέντρα Πληροφόρησης στον Αξιό και στην Κερκίνη, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του δήμου Σερρών). Αναφέρθηκε τι έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα, ποια σημεία στην όλη διαδικασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης απαιτείται να βελτιωθούν για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ευαισθητοποίηση ειδικά των μαθητών.

Εκφράστηκε η επιθυμία από τους συμμετέχοντες (Διευθυντής Α’θμιας Εκπαίδευσης, Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης, Ομάδα του Κ.Π.Ε Κάτω Ποροΐων, Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Φορέων Διαχείρισης Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα και Λίμνης Κερκίνης) για συνεργασία σε θέματα υλοποίησης προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης τόσο εντός του σχολείου όσο και στο πεδίο.

Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους  Δήμους  Σιντικής και Σερρών, από τη Δ/νση Δασών Σερρών, από τους Φορείς Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης, Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα και Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης, σχολικοί σύμβουλοι της Α’θμιας Εκπαίδευσης, καθηγητές της Β’θμιας Εκπαίδευσης και μέλη της Ομάδας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κάτω Ποροΐων.

Διανομή βιβλίων (Δεκέμβρης 2012)

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης στα πλαίσια του έργου «Διαχείριση και Λειτουργία Προστατευόμενης Περιοχής Λίμνης Κερκίνης», το οποίο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας- Θράκης 2007-2013, στον άξονα προτεραιότητας: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το ΕΤΠΑ και κατά 20% από εθνικούς πόρους έχει προχωρήσει στην έκδοση ενημερωτικού υλικού σε σχέση με την προστατευόμενη περιοχή μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα βιβλία: «Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης- Οδηγός για τον επισκέπτη και τον ερευνητή» και «Τα πουλιά του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης- Οδηγός αναγνώρισης των κοινών ειδών» καθώς και 10 αφίσες με θεματολογία από το Εθνικό Πάρκο.

Ο πρώτος οδηγός παρέχει πληροφορίες για το Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης σχετικές με την ιστορία της περιοχής, τον πολλαπλό ρόλο που διαδραματίζει ο υγρότοπος καθώς επίσης και τη πλούσια βιοποικιλότητα που φιλοξενεί το πάρκο.  Ο οδηγός για τα πουλιά περιλαμβάνει κοινά είδη πουλιών (συνολικά 132), τα οποία απαντώνται συχνότερα όχι μόνο στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές. Περιέχει εικονογράφηση του κάθε είδους και περιγραφή των κύριων διαγνωστικών χαρακτηριστικών τους.

Σκοπός των παραπάνω εκδόσεων μεταξύ άλλων είναι και η συμβολή στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα σχετικά με την προστασία του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης και κατ’ επέκταση  του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος.

Στα πλαίσια, λοιπόν, της ευαισθητοποίησης και της ενημέρωσης ο Φορέας Διαχείρισης διένειμε στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς όλων των σχολικών μονάδων (σύνολο 68) της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Σερρών τα δύο προαναφερθέντα βιβλία. Ο συνολικός μαθητών και εκπαιδευτικών ανήρθε στους 12.205. Ταυτόχρονα με τη διανομή πραγματοποιήθηκαν και 10 παρουσιάσεις για το Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης συνοδευόμενες από πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

Με την έναρξη του νέου έτους προγραμματίζεται η διανομή των συγκεκριμένων βιβλίων και σε όλους τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού.

Παρατηρητήρια (26 Νοεμβρίου 2012)

Ο Φορέας Διαχείρισης προέβη στην κατασκευή και τοποθέτηση παρατηρητηρίων σε πέντε θέσεις στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης με την πολύτιμη υποστήριξη του ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη.

Τα παρατηρητήρια κατασκευάστηκαν στη νοτιοδυτική πλευρά της λίμνης Κερκίνης σε κατάλληλες θέσεις για εποπτεία της περιοχής και παρατήρηση των πουλιών. Τοποθετήθηκαν τέσσερα (4) παρατηρητήρια και δύο (2) κιόσκια. Τα παρατηρητήρια τοποθετήθηκαν στο λιμάνι Κερκίνης, κοντά στο λιμάνι Λιθοτόπου και σε δύο θέσεις στη διαδρομή Λιθοτόπου – Κερκίνης. Τα κιόσκια τοποθετήθηκαν στο χώρο αναψυχής στη θέση Τρίγωνο στο Μεγαλοχώρι καθώς και δίπλα στο παρατηρητήριο Λιθοτόπου. Σε ορισμένες θέσεις, έγιναν εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου με πρόβλεψη για στάθμευση μικρού αριθμού αυτοκινήτων και τοποθετήθηκαν ξύλινες περιφράξεις. Για την πληροφόρηση των επισκεπτών, αναρτήθηκαν σχετικές πινακίδες περιβαλλοντικής ενημέρωσης.

Οι κατασκευές αυτές ενισχύουν τις υποδομές ανάδειξης των οικολογικών αξιών του Εθνικού Πάρκου, τις δυνατότητες παρακολούθησης (monitoring) και φύλαξης της περιοχής καθώς και δραστηριότητες που αποσκοπούν στην περιβαλλοντική ενημέρωση, αναψυχή και την παρατήρηση πουλιών και ζώων (επιστήμονες, birdwatchers).

Ο σχεδιασμός του έργου και η επιλογή των θέσεων έγινε με σεβασμό στις αρχές διαφύλαξης του τοπίου και την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα.

Birdfair - Philoxenia (22-25 Νοεμβρίου 2012)

Μεταξύ των αρμοδιότητων του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης  είναι και η προβολή του υγροτόπου τόσο εκτός νομού όσο και εκτός συνόρων της χώρας. Για το λόγο αυτό ο Φορέας συμμετείχε  σε δύο διεθνείς εκθέσεις, στην έκθεση τουρισμού της Philoxenia στη Θεσσαλονίκη και στην έκθεση Birdfair στην Αγγλία.

Όσον αφορά τη διεθνή έκθεση Birdfair η συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης, η οποία πραγματοποιείται αδιαλείπτως από το 2005, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, η οποία δεν ευνοεί μόνο το Φορέα αλλά και όλους όσους δραστηριοποιούνται  με οποιοδήποτε τρόπο στο Εθνικό Πάρκο καθώς η επισκεψιμότητα πολλών Βρετανών στην περιοχή είναι αξιόλογη. Η συγκεκριμένη έκθεση αποτελεί το μεγαλύτερο γεγονός στον τομέα της ορνιθοπαρατήρησης σε παγκόσμιο επίπεδο και λαμβάνει χώρα από το 1987 στην Αγγλία, κοντά στην πόλη Oackham και συγκεκριμένα στο Rutland Water Nature Reserve. Μαζί με το Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης συμμετείχαν και δύο ακόμη Εθνικά Πάρκα της Κεντρικής Μακεδονίας και πιο συγκεκριμένα το Εθνικό Πάρκο Κορώνειας- Βόλβης και το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού- Λουδία- Αλιάκμονα  Στον εκθεσιακό χώρο αναρτήθηκαν  μεγάλες αφίσες από μουσαμά με φωτογραφίες που απεικόνιζαν τοπία αλλά και φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς. Επίσης διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό για τη βιοποικιλότητα της περιοχής στα αγγλικά.

Η έκθεση τουρισμού της Philoxenia στην Θεσσαλονίκη στις 22-25 Νοεμβρίου πρόσφερε στον Φορέα Διαχείρισης ακόμη μία δυνατότητα προβολής του Εθνικού Πάρκου τόσο στους εκθέτες (αεροπορικές εταιρίες, ξενοδοχεία, τουριστικοί πράκτορες, τοπικές και  περιφερειακές αυτοδιοικήσεις, κράτη, δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί κλπ)  όσο και στο ευρύτερο κοινό της Θεσσαλονίκης.

Δεύτερη Διεθνής Συνάντηση για τη Νανόχηνα (9-11 Νοεμβρίου 2012)

Η δεύτερη Διεθνής Συνάντηση Εργασίας για τη διαφύλαξη και προστασία του παγκoσμίως απειλούμενου είδους της νανόχηνας (Anser erythropus) πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Γραμματείας της Συμφωνίας για την Προστασία των Υδρόβιων Πουλιών (African-Eurasian Waterbird Agreement) του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP/AEWA) στο ξενοδοχείο Villa Beles στο Ακριτοχώρι από τις 9-11 Νοεμβρίου του 2012. Συμμετέχουν εκπρόσωποι 15 χωρών (Ελλάδα, Φιλανδία, Βουλγαρία, Τουρκία, Ουζμπεκιστάν, Καζακστάν, Εσθονία, Ρωσία, Ιράν κ.α.), καθώς και  διεθνείς φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Κυνηγετική Συνομοσπονδία (FACE) και ο Οργανισμός για την Προστασία Υγροτόπων και Υδροβίων πουλιών (WWT).

Σκοπός της συνάντησης ήταν η συζήτηση των σχεδίων δράσης για την προστασία του είδους σε κάθε χώρα, καθώς και η διεθνής συνεργασία για την επίτευξη αυτών. Η συνάντηση  πραγματοποιήθηκε εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης λόγω της παγκόσμιας σημασίας του είδους και της σημαντικότητας της περιοχής του υγροτόπου Κερκίνης για τη διαχείμαση του, καθόσον στην περιοχή διαχειμάζει το μεγαλύτερο ποσοστό του Φινοσκανδικού πληθυσμού του είδους.

Στην Ελλάδα υλοποιούνται οι κυριότερες δράσεις  του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE+ Φύση «Διαφυλάσσοντας το Φινοσκανδικό πληθυσμό της Νανόχηνας σε σημαντικές περιοχές διαχείμασης και στάθμευσης κατά μήκος της Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής διαδρομής» το οποίο συντονίζει Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία σε συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς εταίρους, με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη συγχρηματοδότηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων της Νορβηγίας, και το οποίο χρηματοδοτεί την συγκεκριμένη συνάντηση.

Την 3η ημέρα της συνάντησης, Κυριακή 11 Νοεμβρίου, το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης ξεναγήσε τις αντιπροσωπείες των συμμετεχόντων χωρών στον υγρότοπο, με σκοπό την παρατήρηση του πληθυσμού των νανόχηνων και των άλλων υδρόβιων πουλιών που είχαν ήδη αφιχθεί για διαχείμαση.

Επανένταξη Λύκου (2 Νοεμβρίου 2012)

Στις 2 Νοεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε η πρώτη επανένταξη λύκου στο φυσικό του περιβάλλον από τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης.

Ο Προκόπης, όπως ονομάστηκε ο λύκος που βρέθηκε το καλοκαίρι σε πολύ άσχημη κατάσταση, επέστρεψε στο περιβάλλον υγιέστατος μετά από τετράμηνη παραμονή στον Κτηνιατρικό Σταθμό Άγριας Ζωής του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ για συνεχή παρακολούθηση και αποθεραπεία από την επιστημονική μας ομάδα σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους κτηνίατρους για την άγρια ζωή της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, υπό την επίβλεψη της επίκουρης καθηγήτριας κ. Νατάσας Κομνηνού. Τόσο η όρασή του όσο και το τρίχωμά του έχουν αποκατασταθεί και έχει αποκτήσει και πάλι φυσιολογικό βάρος και δύναμη.

Αφού πέρασε όλες τις απαραίτητες κτηνιατρικές εξετάσεις, η επιστημονική ομάδα του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ που παρακολουθούσε την εξέλιξή του, έκρινε ότι είναι έτοιμος για την  επιστροφή του στο φυσικό περιβάλλον. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε δασική περιοχή στην ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης.

Ο Προκόπης κατάφερε να διασωθεί την τελευταία στιγμή από τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ, καθώς όταν βρέθηκε παρουσίαζε αδυναμία, κατάπτωση, πυρετό και σοβαρή αφυδάτωση, ενώ μετά από λεπτομερή εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι έφερε πολλαπλά βλήματα πυροβόλου όπλου σε διάφορα σημεία του σώματος καθώς επίσης ότι έπασχε από διροφιλαρίωση (νόσο συχνή και στους σκύλους που διαβιώνουν κοντά σε υγροτόπους της Βόρειας Ελλάδας).

Επίσκεψη Οικουμενικού Πατριάρχη (24 Οκτωβρίου 2012)

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης ανέλαβε την ξενάγηση του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου στη λίμνη Κερκίνη μετά από πρόσκληση του δημάρχου Ηράκλειας, κου Κοτσακιαχίδη. Από τον Φορέα παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Αρτέμιος Χατζηαθανασίου, ο Γενικός Συντονιστής κος Θεόδωρος Ναζηρίδης και μέλη του προσωπικού. Η ξενάγηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου με βαρκάδα στη λίμνη από το χωριό Λιθότοπος.

Έγινε ενημέρωση στον Οικουμενικό Πατριάρχη σχετικά με το Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης και την πλούσια βιοποικιλότητά του, έγινε αναφορά στην σπουδαιότητά του Πάρκου σε τοπικό και εθνικό επίπεδο καθώς και στις προσπάθειες που καταβάλλονται τόσο από το Φορέα Διαχείρισης, τις αρμόδιες Υπηρεσίες και τις τοπικές αρχές για την άμβλυνση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η περιοχή.

Ο κ. Βαρθολομαίος εντυπωσιάστηκε με την βιοποικιλότητα της περιοχής και κυρίως την πλούσια ορνιθοπανίδα της κάνοντας αναφορά στα πετεινά του ουρανού  και στην 5η ημέρα δημιουργίας του κόσμου σύμφωνα με το βιβλίο της Γενέσεως. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Φ.Δ.Λ. Κερκίνης, τονίζοντας ότι συνεισφέρει τα μέγιστα με τους τοπικούς άρχοντες για την προστασία και ανάδειξη του Εθνικού Πάρκου.

Γιορτή Πουλιών (7 Οκτωβρίου 2012)

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 7 Οκτωβρίου εκδήλωση στη λίμνη Κερκίνη και συγκεκριμένα στο ανατολικό ανάχωμα, με σκοπό την γνωριμία του κοινού με τον φτερωτό κόσμο των πουλιών. Συντονιστής της εκδήλωσης στην περιοχή ήταν ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης.

Οι εκδηλώσεις περιελάμβαναν παρατήρηση πουλιών με τηλεσκόπια, διανομή πληροφοριακού υλικού (βιβλία, έντυπα, αφίσες) και περιβαλλοντικές κατασκευές και παιχνίδια για τα παιδιά. Παρατηρήθηκαν μεταξύ άλλων, περισσότεροι από 120 αργυροπελεκάνοι, 450 ροδοπελεκάνοι, 5000 φοινικόπτερα, 15 καρατζάδες, 3 καλαμόκιρκοι, 450 αβοκέτες καθώς και πολλά άλλα υδρόβια και παρυδάτια πουλιά.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν άτομα διάφορων ηλικιών καθώς επίσης και επισκέπτες από τη Γαλλία και Βουλγαρία που επισκέπτονται το Εθνικό Πάρκο. Οι μικροί επισκέπτες απόλαυσαν περισσότερο από όλους την εμπειρία παρατήρησης πουλιών με τηλεσκόπιο, ενημερώθηκαν για την ορνιθοπανίδα της περιοχής και συμμετείχαν σε δράσεις που διοργάνωσε το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης όπως ζωγραφική και περιβαλλοντικές κατασκευές.

Δακτυλίωση Πελεκάνων (18 Ιουνίου 2012)

Για 10 συναπτά έτη οι αργυροπελεκάνοι (Pelecanus crispus) αναπαράγονται στην Κερκίνη, σε τεχνητές εξέδρες που δημιουργήθηκαν γι’ αυτό το σκοπό από τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης.

Ο αργυροπελεκάνος, είναι παγκόσμια απειλούμενο είδος και η σημασία της αποικίας για τη διατήρησή του είναι τεράστια, καθώς η αποικία της Κερκίνης ήταν η πρώτη νέα αποικία για το είδος σε μια νέα περιοχή, τα τελευταία 150 έτη. Στην Ελλάδα μέχρι το έτος 2003, οι αργυροπελεκάνοι αναπαράγονταν μόνο στη λίμνη Μικρή Πρέσπα και στον Αμβρακικό κόλπο.

Περισσότεροι από 60 νεοσσοί γεννήθηκαν φέτος στις εξέδρες της Κερκίνης, από τους οποίους 25 δακτυλιώθηκαν με ειδικά πλαστικά δαχτυλίδια, με σκοπό την παρακολούθηση των μετακινήσεων των πουλιών και της αναπαραγωγικής τους δυναμικής, στα πλαίσια ενός ευρύτερου προγράμματος παρακολούθησης που υλοποιείται από το 1985.

Για πρώτη φορά φέτος και σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Ege της Σμύρνης, έγινε συλλογή φτερών από τους 25 πελεκάνους που δακτυλιώθηκαν, με σκοπό να γίνει ανάλυση DNA. Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιείται σε όλες σχεδόν τις αποικίες του είδους στις διάφορες χώρες που αναπαράγεται ο αργυροπελεκάνος, με σκοπό τη διερεύνηση τυχόν γενετικών συσχετισμών μεταξύ των διαφορετικών πληθυσμών του είδους.

Στη φετινή δακτυλίωση, εκτός από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης, συμμετείχαν τρεις εθελόντριες από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και ο «Οικοπεριηγητής» με  παραχώρηση μιας βάρκας (όπως γίνεται κάθε χρόνο), έτσι ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία.

Pages:12Next »