Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 8.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και Φ.Π.Α. (23%). ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 27/09/2013 ΛΗΞΗ: 03/10/2013

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 8.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και Φ.Π.Α. (23%). ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 27/09/2013 ΛΗΞΗ: 03/10/2013

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 8.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και Φ.Π.Α. (23%).
ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 27/09/2013 ΛΗΞΗ: 03/10/2013

Download (PDF, 169KB)